รับเหมาก่อสร้าง กับเรื่อง เวลา ต้นทุนและคุณภาพ

รับเหมาก่อสร้าง กับเรื่อง เวลา ต้นทุนและคุณภาพ

รับเหมาก่อสร้าง กับเรื่อง เวลา ต้นทุนและคุณภาพ

ในหลายๆ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขอนแก่นรวมช่าง จะให้น้ำหนักในเรื่อง เวลา(Time) ต้นทุน(Cost)และคุณภาพ (Quality) หรือเรียกสั้นๆ ว่า TCQ แตกต่างกันไป และถ้าให้แยกประเภทบริษัทรับเหมาก่อสร้างตาม TCQ ก็อาจจะแบ่งได้กว้างๆ 2 ประเภท อยากได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบ TCQ แบบไหน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ประเภทแรก ผู้รับเหมาก่อสร้าง ประเภทนี้จะเน้นเรื่องเวลาและคุณภาพเป็นหลัก เรื่องราคาจะเป็นเรื่องรอง ถ้าเป็นสินค้าก็คงใช้คำว่า Premium เพื่อเห็นภาพชัดเจน ผู้รับเหมาประเภทนี้ตอนเสนอราคาจะไม่ถูก แต่ค่อนข้างมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ระยะเวลาเวลาก่อสร้าง ว่าจะเป็นไปตามข้อตกลง ทั้ง การบริหารงานโครงการ การควบคุมโครงการ จะมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงมากจากเรื่องราคาที่รับมาเหมาะสม ทำให้สามารถใส่ในเรื่องเวลา(เช่น เพิ่มคน) และคุณภาพ เช่น เพิ่มการตรวจสอบกันภายใน ไปได้อย่างเต็มที่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ประเภทที่สอง ผู้รับเหมาประเภทนี้ จะเน้นเรื่องเวลาและต้นทุน(ราคา)เป็นหลัก ส่วนเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องรอง ราคาที่เสนอจึงไม่แพง สามารถแข่งขันราคาในระดับเดียวกันได้ และเนื่องจากถูกจำกัดในเรื่องราคา ทำให้คุณภาพงานอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นแล้ว เวลาเราว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ถ้าจะเทียบราคา ก็ควรจะมีทั้ง 2 ประเภทปะปนกัน และเทียบในประเภทเดียวกัน เช่น เลือกผู้รับเหมามา 4 เจ้า ก็เลือก ประเภทแรก 2 เจ้า และประเภทที่สอง 2 เจ้า เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบในลักษณะเดียวกัน เพราะถ้าเอาบริษัทรับเหมาก่อสร้างประเภทแรก ไปเทียบกับประเภทที่สอง อย่างละ 1 เจ้า ก็จะทำให้ไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้ว ราคาที่เหมาะสมกับความเป็นมืออาชีพ ควรอยู่ที่เท่าไหร่ รับเหมาก่อสร้าง กับเรื่อง เวลา ต้นทุนและคุณภาพ

รับเหมาก่อสร้างเป็นประเภทไหน

รับเหมาก่อสร้างเพราะอย่าลืมว่า รับเหมาก่อสร้าง กว่าเราจะเห็นผลงานก็จนกว่าโครงการแล้วเสร็จ ถ้าราคาถูกไป ก็ไม่มั่นใจว่าจะดีไหม แต่ราคาแพงก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป ดังนั้นแล้ว มีตัวเลือกเยอะไว้ดีที่สุด แต่แค่เป็นตัวเลือกที่อยู่ในประเภทเดียวกันเท่านั้นเอง รับเหมาก่อสร้าง ต่อมาคงมีคำถามต่อว่า แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั้น เป็นประเภทไหน ซึ่งจริงแล้ว คนในวงการก่อสร้างด้วยกัน น่าจะรู้กันดี ว่าเจ้าไหนมักจะเสนอราคาสูงตลอด เจ้าไหนมักจะเสนอราคาต่ำตลอด เจ้าไหนเสนอราคาสูงสุดแต่ได้งาน เพราะอะไร เจ้าไหนเสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่ค่อยได้งาน ได้แต่งานเล็ก ๆ เพราะอะไร เราคงไม่สามารถบอกได้ บอกได้แค่ว่า ถ้าคุณอยากจะจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อาจจะไปหาข้อมูลผลงานก่อสร้างที่เป็นในประเภทที่คุณต้องการ เช่น คุณอยากจะสร้างอพาร์ทเม้น คุณก็อาจจะไป survey อพาร์ทเม้น ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วหาข้อมูลว่าเค้าไปจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรายไหน ซึ่งถ้าไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลได้จากไหน ก็ลองถามอากู๋ดู (google) โดยใช้ชื่อโครงการนั้น ๆ +คำว่า “บริษัทรับเหมาก่อสร้าง” เช่น อยากรู้ว่า สวนนงนุชพัทยา ใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ไหน ก็ลองใช้ Keyword ว่า “ขอนแก่นรวมช่าง” พิมพ์ลงในช่องค้นหาของ google ก็จะเจอเห็นชื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ทำโครงการนั้น ๆ เป็นต้น รับเหมาก่อสร้าง กับเรื่อง เวลา ต้นทุนและคุณภาพ

รับเหมาก่อสร้าง สร้างสุขในบ้าน

รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ขอนแก่น ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ไม่ว่ายากดีมีจน ก็อยากให้ตนเองนั้นมีความสุข คนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่าง ๆ ที่ตนคิดว่าทำแล้วตนเองจะมีความสุขหรือถ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วตนเองก็จะมีความสุขเช่นกันบางคนออกไปแสวงความสุขนอกบ้านสุดท้ายคุณก็ต้องกลับเข้าบ้านเหมือนเดิม ดังนั้นแหล่งที่สร้างความสุขให้กับชีวิตให้กับคุณที่ดีที่สุดคือ บ้าน ครอบครัว เพราะครอบครัวนั้นหากมีความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น มีความเห็นใจกัน ปัญหาต่าง ๆ ที่คิดว่าใหญ่หลวงนัก หากมคนคอยให้กำลังใจคนคอยช่วยเหลือ สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เหล่านั้นก็ดูเล็กไปทันที แต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุข ขอนแก่นรวมช่าง ครอบครัวจะมีความสุขได้ถ้าทุกคนรู้จักวิธีอยู่ร่วมกันร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนในครอบครัวมีความสำคัญและทุกคนในครอบรัวรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่ยางครอบครัวมักจำกัดบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว เช่นมีข้อกำหนดห้ามลูกแสดงความคิดเห็น ห้ามลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบใจ เป็นต้น ข้อห้ามเหล่านี้ มักจะทำให้สมาชิกในครอบครัวอึดอัด แล้วก็ไม่มีความสุข ดังนั้นครอบครัวที่น่าอยู่และมีความสุขน่าจะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติดังนี้

  1. การทำงานบ้านร่วมกัน

รับเหมาก่อสร้างช่วยกันคนลไม้ละมือไม่ใช่ว่างานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือคนใดคนหนึ่งการที่พ่อบ้านมาช่วยปัดกวาดบ้าน หรือล้างถ้วยชามไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไร ดีเสียอีก จะได้เป็นตัวอย่าง ให้แก่ลูกๆ โดยเฉพาะลูกชายเขาจะได้เป็นคนที่มีน้ำใจต่อคนอื่น

  1. ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย

รับเหมาก่อสร้างสนุกสนาน ในโอกาสพิเศษของคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ เช่นประเพณีรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ จัดงานปีใหม่สังสรรค์กันในครอบครัวหรือหาเวลาพาครอบครัวไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุด ไม่หาความสุขที่สร้างปัญหา เช่น ดื่มเหล้า หรือเล่นการพนัน

  1. การพูดจาที่ถนอมน้ำใจกัน

รับเหมาก่อสร้างพูดชื่นชมเมื่อทำในสิ่งที่ดี ๆ พูดให้กำลังใจเมื่อผิดหวัง ขอโทษเมื่อทำผิดและรู้จักการขอบคุณเมื่อมีคนเอื้อเฟ้อ

  1. ยิ้มแย้มให้กันอยู่เสมอ

รับเหมาก่อสร้าง จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวนั้น มีสมาชิกหลายคน การที่ครอบครัวจะมีความสุขนั้น สมาชิกทุกคคนก็ต้องมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วย และการที่ทุกคนร่วมมือกันคนละเล็กละน้อยแต่ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความรักความเข้าใจกันนั่นแหละ คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ แต่ทุกสิ่งที่คุณต้องการก็ตัวคุณเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนทำเองแล้วเมื่อคุณทำได้ คุณก็จะภาคภูมิใจที่คุณมีความสามารถ สร้างสุขในบ้านได้เหมือนกัน รับเหมาก่อสร้าง กับเรื่อง เวลา ต้นทุนและคุณภาพ